14 February, 2010

Makluman Kepada S/U LDP dan Pengurusan Sekolah Berkaitan Pelaksanaan Latihan Guru Secara School-Based Tahun 2010

Berikut adalah ringkasan e-mail yang diterima dari Sektor Pengurusan Akademik JPN(Unit LDP) dan PPD Bachok (unit LDP).

Perkara:Pelaksanaan Latihan Guru Secara School-Based Tahun 2010

Surat Siaran Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam 23 Julai 2009 bertajuk Pendekatan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam Tahun 2010 dan 2011 telah mencadangkan bagi tujuan penjimatan, kaedah conventional face to face diganti dengan kaedah blended approach seperti program Mentor-Mentee, Peer Coachig dan Book Review untuk dilaksanakan di sekolah.Oleh itu,bagi tahun 2010 strategi pelaksanaan latihan guru secara school-Based akan dilaksanakan mulai Februari 2010 kepada semua sekolah adalah seperti berikut :

  • In House Training yang telah dilaksanakan hendaklan diteruskan dan
  • Kaedah Book Review dilaksanakan sebagai tambahan kepada kaedah in house training bagi mencukupi jumlah kursus selama 7 hari.
  • Bahagian Pendidikan Guru akan melaksanakan pemantauan terhadap kaedah blended approach dari semasa ke semasa secara rawak untuk memastikan Dasar Latihan Sumber Manusia dilaksanakan

Kepada semua sekolah dan s/u LDP sila dapatkan  File Aplikasi KMLDP Versi 2010 dan Garis Panduan Pelaksanaan secara Book Review sebagi panduan pihak sekolah bagi melaksanakan kursus di laman web http://akademik2u.blogspot.com/

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online